line decor

 
 

 




THE ACI MODEL CODE

The International CODE OF CONDUCT and Practice for the Financial Markets

ACI - The Financial Markets Associationin toimittama ja eri maiden viranomaistahojen hyväksymä The Model Code on oikean markkinakäytännön ohjekirja kaikille finanssimarkkinoiden osapuolille, jotka toimivat

  • valuuttamarkkinoilla
  • rahamarkkinoilla
  • johdannaismarkkinoilla
  • arvopaperimarkkinoilla

Se sisältää tietoa

  • ammattimaisen kaupankäynnin periaatteista
  • markkinaterminologiasta
  • toiminnasta markkinaosapuolien välille syntyneiden riitatapausten selvittelyssä
  ACI MODEL CODEN VIIMEISIN VERSIO    
       
  TAUSTATIETOA