line decor

 
 

 
KOULUTUS 


Koulutus

ACI Forex Finland ry järjestää ja tukee jäsentensä ammattitaitoa kohottavaa koulutusta. Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suositeltavaa suorittaa ACI Dealing Certificate- ja ACI Diploma-tutkinnot. Niihin valmistavia kursseja, kuten myös ACI Dealing Simulation -kursseja järjestetään yhteistyössä ACI Denmarkin kanssa.

ACI DEALING CERTIFICATE
The ACI Dealing Certificate is a foundation programme providing the basic knowledge and skills required to understand the Foreign Exchange and Money Markets and Codes of Conduct today. As such, it emphasises the skills required for participation in the market, including an understanding of the products, their interrelationships, and the ability to use and manipulate the fundamental mathematics used in the markets. The course is designed for the following groups: New entrants to the dealing room Middle office and operations personnel Ancillary specialists selling in to the industry Auditors and compliance officers.

ACI DIPLOMA
The ACI Diploma is Level Two of ACI's examination suite. Candidates should note that in order to be eligible to take the ACI Diploma examination they must pre-qualify by passing the ACI Dealing Certificate. Individuals achieving a pass in the ACI Diploma will:
Have a sound working knowledge of foreign exchange and money market products. Be familiar with a broad range of capital markets and derivative products, including pricing, hedging and trading practices. Have an introduction to risk management, control and regulatory issues pertinent to the dealing room environment.

TOIMINTAOHJEET ACI DEALING CERTIFICATE- JA ACI DIPLOMA-TUTKINNOILLE
Tunnukset kurssimateriaaliin tilataan ACI koulutusvastaavan kautta. Yhdistys maksaa jäsenelle yhden itseopiskelu materiaalin + yhden tenttikerran. Itseopiskelumateriaali on voimassa aloitushetkestä lukien 6 kuukautta ACI Dealing Certificate-tutkinnolle ja 9 kuukautta ACI Diploma-tutkinnolle, jonka aikana jäsenen tulisi valmistautua tenttiin. Kun jäsen tuntee olevansa valmis tenttiin, hän ottaa itse yhteyttä Tieturin Marja Cederbergiin ja varaa tenttiajan. Puh. 09-4315 5402 tai marja.cederberg(at)tieturi.fi.

YHDISTETTY CERTIFICATE JA DIPLOMA MATERIAALI
Jos jäsen haluaa suorittaa sekä Certificaten että Diploman, voidaan yhdistetyn kurssimateriaalin avulla suorittaa molemmat tentit. Tunnukset ovat voimassa 9kk. HUOM! Certificate tulee olla suoritettuna ennen kuin Diploma- tenttiin voi osallistua. Tunnukset kurssimateriaaliin tilataan ACI koulutusvastaavan kautta.

Yhdistys tarjoaa jäsenistölle mahdollisuutta osallistua Tanskassa järjestettävälle ACI Dealing Simulation-kurssille.

Aikaisempina vuosina on järjestetty mm. Infor Oy:n Onnistu neuvotteluissa-kurssi ja Rastor Oy:n Vaikuttamisen taito-valmennuskurssi. Se on myös osa Harvard Business Schoolin MBA-ohjelmaa ja on käytössä yli 40 maassa. Edellämainittujen dealereille suunnattujen tutkintojen lisäksi ACI:n tenttivalikoimaan kuuluu myös ACI Operations Certificate.